ФІНАЛЬНИЙ нотекст wellatschool

 Підтримка дітей з медичною допомогою
та потреби в області психічного здоров'я в школі

 

facebook Instagram Twitter

 

Психологічна терапія

говорити

Інформація про цілий ряд психологічних методів лікування та лікування

Психотерапія

 

Що таке психотерапія?

Психотерапія та психотерапевтичне консультування відомі як терапія розмовою. Вони є психологічними методами лікування психічного здоров’я та емоційних проблем, таких як тривога, депресія та стрес. Лікування проводиться кваліфікованим терапевтом і може проходити від одного до одного сеансу, групового сеансу, в Інтернеті, по телефону або в сімейному підрозділі. Психодинамічна психотерапія, CBT, DBT, арт-терапія, драматична терапія, музикотерапія та рухова терапія - це всі види психотерапії. Спільне у них те, що вони відомі як терапевтичні розмови і залучають терапевта, який працює з «пацієнтом» або «клієнтом».

Як працює психотерапія?

Психотерапія, як правило, передбачає регулярні зустрічі в один і той же час і в одному і тому ж місці щотижня або два тижні. У більшості випадків тривалість лікування буде узгоджена з психотерапевтом приблизно через місяць після початку лікування. Те, що відбувається під час сеансу, зазвичай вважається конфіденційним і обговорюватиметься лише з керівником психотерапевта.

Психотерапія забезпечує середовище, в якому пацієнту / клієнту пропонується висловити свої почуття та отримати уявлення про проблеми, з якими вони стикаються. Терапевт має на меті допомогти пацієнтові / клієнту знайти кращі способи впоратися або здійснити зміни, які сприяють поліпшенню їх психічного здоров'я та добробуту.

Які переваги психотерапії?

Є вагомі докази того, що психотерапія може допомогти при таких станах, як тривога, депресія, наслідки травми та психотичні симптоми.

Когнітивно-поведінкова терапія CBT

 

Що таке КПТ?

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) - це психологічне лікування, «розмовна терапія». Це працює, допомагаючи людям зрозуміти, як починаються проблеми і що їх підтримує. CBT передбачає зосередження уваги на думках, почуттях і поведінці та на тому, як вони зв’язуються між собою. CBT - це засноване на фактах лікування (дослідницькі випробування продемонстрували його ефективність), яке виявилося ефективним у допомозі молодим людям із широким колом проблем, включаючи:

 • неспокій
 • депресія
 • низька самооцінка
 • обсесивно-компульсивний розлад
 • посттравматичний стресовий розлад
 • хронічна втома
 • хронічного болю

CBT може бути проведений як на очних зустрічах з терапевтом, так і через онлайнові програми, розроблені та розроблені для лікування певних станів психічного здоров'я, таких як тривога.

Як працює КПТ?

Розуміючи зв’язок між думками, емоціями та поведінкою, можна досягти кращого розуміння проблеми.

Процес включає:

 • Працюємо над розумінням індивідуальної проблеми
 • Виявлення зв’язків між думками, емоціями та поведінкою.
 • Працюємо, щоб спробувати зрозуміти, в чому полягає проблема.
 • Випробування різних способів вирішення проблеми

Які переваги CBT?

CBT може допомогти покращити мислення та почуття молодої людини. Це досягається завдяки можливості підійти до ситуацій більш збалансовано. Це допомагає вирішувати проблеми та відчувати більший контроль над життєвими подіями.

Діалектична поведінкова терапія DBT

 

Що таке DBT?

Діалектична поведінкова терапія (DBT) - це різновид лікування. Він заснований на когнітивній поведінковій терапії (КПТ), але пристосований для допомоги людям, які дуже інтенсивно переживають емоції. Центральним для DBT є стосунки між терапевтом та клієнтом. Відносини виступають мотиватором для роботи в напрямку позитивних змін.

Як працює DBT?

DBT працює на принципах пошуку балансу між прийняттям та зміною. Терапія працює, допомагаючи людині приймати що їм важко регулювати емоції, які потім можуть призвести до безпомічної та деструктивної поведінки. Інший елемент терапії працює над навичками, які можуть допомогти управляти or зміна безпомічна поведінка.

Терапія складається з трьох напрямків:

 • 1-1 сеанс з терапевтом. Ці сеанси відбуваються регулярно, зазвичай щотижня. Терапевтичні відносини є центральними для DBT.
 • Навчання навичкам. Навички викладаються та практикуються в групових умовах. Є чотири модулі навичок: уважність, міжособистісна ефективність, нетерпимість до стресу та емоційна регуляція.
 • Сеанси телефонної кризи. Терапевт доступний по телефону, якщо особа потребує допомоги в момент негайної кризи (почуття суїциду) або потребує допомоги з використанням нових навичок.

Які переваги DBT?

DBT вперше був розроблений для підтримки людей з діагнозом прикордонний розлад особистості, однак дослідження показали, що він ефективний для деяких людей, які переживають самоушкодження, спроби самогубства та депресію. Основна перевага DBT - це навчитися сприймати проблему, і активно працювати на практиці, щоб навчитися та розвинути навички, які можна використовувати, коли виникають непотрібні думки та поведінка. Терапевт працює, щоб підтримати індивідуальну роботу, щоб прийняти те, що вони відчувають, але керувати своєю поведінкою більш збалансовано та позитивно.

Арт-терапія

 

Що таке арт-терапія?

Арт-терапія - це форма психотерапії, яка використовує арт-медіа як свою основну форму спілкування. Необов’язково мати попередній досвід чи майстерність у мистецтві. Арт-терапія проводиться кваліфікованими та зареєстрованими арт-терапевтами. Клієнти можуть мати широкий спектр труднощів, інвалідностей або діагнозів. Сюди входять емоційні, поведінкові або психічні проблеми зі здоров’ям, порушення фізичного або фізичного розвитку, умови, що обмежують життя, неврологічні стани та фізичні захворювання. Арт-терапія проводиться індивідуально або в групах залежно від потреб особистості.

Як працює арт-терапія?

Загальною метою арт-терапії є досягнення змін та зростання на особистому рівні шляхом використання художніх матеріалів у безпечному та полегшуючому середовищі. Арт-терапевти працюють з дітьми, молоддю, дорослими та людьми похилого віку.

Які переваги арт-терапії?

Арт-терапія не залежить від розмовної мови, і тому може бути корисною кожному, кому важко висловити свої думки та почуття усно.

Музична терапія

 

Що таке музикотерапія?

Музикотерапія - це усталене терапевтичне втручання. В основі лежить ідея, що кожен має здатність реагувати на музику. Музика має силу зв’язуватися з людьми на багатьох рівнях, і саме цей зв’язок використовують музичні терапевти. Залучившись до живої музичної взаємодії, музична терапія може допомогти полегшити навички спілкування, розвинути впевненість у собі, підвищити рівень самосвідомості та обізнаності інших людей та покращити концентрацію та навички уваги.

Як працює музикотерапія?

Музичну терапію проводять кваліфіковані та зареєстровані музичні терапевти.

Основним для функціонування музичної терапії є терапевтичні відносини, які встановлюються та розвиваються завдяки участі у живій музичній взаємодії та грі між терапевтом та клієнтом. Для проходження музичної терапії необов’язково мати досвід гри або навчання музичному інструменту.

Можна використовувати широкий спектр музичних стилів та інструментів, включаючи голос, а музика часто імпровізована. Використання музики таким чином дозволяє клієнтам створити свою власну унікальну музичну мову, якою можна досліджувати світ і спілкуватися зі світом та виражати себе. 

Які переваги музикотерапії?

Музична терапія може допомогти людям, які постраждали від травм, хвороб чи інвалідності, висловити свої почуття, зменшити ізоляцію та заохотити соціальну взаємодію.

Музична терапія не покладається на розмовну мову. Це розглядається як ефективне терапевтичне втручання для людей, які можуть зазнати труднощів у словесному спілкуванні.

Драматерапія

 

Що таке драматична терапія?

Драмотерапія - різновид психологічної терапії. Він використовує виконавські мистецтва для розвитку терапевтичних відносин. Драматерапевти є як художниками, так і клініцистами і використовують свої тренінги з драми та терапії, щоб знайти спосіб залучити клієнтів до здійснення психологічних, емоційних та соціальних змін.

Як працює драматична терапія?

Драмотерапевти навчені допомагати клієнтам знаходити найбільш підходящий для них засіб для групової або індивідуальної терапії для вирішення та вирішення, або роблять тривожні питання більш стерпними.

Драма-терапія використовує цілий ряд виконавських мистецтв, таких як історії, міфи, ігрові тексти, ляльки, маски, рух та імпровізація, щоб дослідити важкі та болісні переживання.

Драма-терапія може проводитися індивідуально, але частіше вона проводиться як групова терапія.

Які переваги драматичної терапії

Драма-терапія - це спосіб переробити емоції та вирішити проблему. Непрямий підхід до вивчення проблем та труднощів робить драматичну терапію придатною, якщо мати безпосереднє відношення до емоцій або труднощів занадто складно. Є дані, що драматична терапія може допомогти зміцнити впевненість та розвинути комунікативні навички. Його можна успішно використовувати з дітьми, молоддю та дорослими, які страждають на різні психічні захворювання.

Психіатричні ліки

 

Лікування станів психічного здоров’я може включати використання ліків поряд із психологічною терапією. 

Корисну інформацію про асортимент доступних ліків можна знайти тут:
www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/medication/about-medication

ресурси

перерва на благополуччя

ТОС

Інформація про CBT від Mind, провідної благодійної організації з питань психічного здоров'я
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/cognitive-behavioural-therapy-cbt/about-cbt/

Інформація про КПТ від Королівського коледжу психіатрів 

DBT

Інформація про DBT від Mind, провідної благодійної організації з питань психічного здоров'я
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/dialectical-behaviour-therapy-dbt/about-dbt

Психотерапія

Інформація від Королівського коледжу психіатрів
https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/treatments-and-wellbeing/psychotherapies

Інформація від Фонду психічного здоров’я
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/t/talking-therapies

Арт-терапія

Британська асоціація арт-терапевтів
https://www.baat.org/About-Art-Therapy

Інформація про мистецтво та творчу терапію від благодійної організації "Розум"
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/arts-and-creative-therapies/about-arts-and-creative-therapies/

Драматерапія 

Інформація Британської асоціації драматичних терапевтів 
 
Інформація про мистецтво та творчі методи лікування 
 

Музична терапія 

Інформація Британської асоціації музикотерапії 
 
Інформація від найбільшої благодійної організації “Музична терапія” 

 

 

 

Слідуй за нами

Слідуй за нами
Приєднуйтесь до бесіди
facebook Instagram Twitter

Newsletter

Newsletter
Зареєструйтеся  БЮЛЕТЕНЬ